Genel

Etkili denenmiş tescilli dilek duası

Muhteşem bir etkili dilek duasıdır.Sizinde bu duayı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Şeyh Muhyiddin (k.s.a.) derki: Ricalil ğayb dünyanın her tarafını gezip, dünya için çok faydalı işler yaparlar.
Ricalil ğayb yedi (7) kişidirler. İbrahim Aleyhisselamın ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) in milletinderdirler. Dünya üzerinde sekiz yöne dağılmışlar dır. Bu dağıldıkları yönler, Doğu, Kuzey doğu, kuzey, Kuzey batı, Batı, Güney batı, Güney ve Güney doğu yönünde olurlar.
Arabi ayın yedinci, ondördüncü, yirmiikinci ve yirmidokuzuncu günlerinde Doğu yönünde olurlar. Altıncı, yirmibirinci. ve yirmisekizinci günlerinde Kuzey doğu yönünde olurlar. Üçüncü, onbeşinci, yirmiüçüncü, ve otuzuncu günlerinde Kuzey yönünde olurlar. Beşinci, onüçüncü ve yirminci günlerinde Kuzey batı yönünde olurlar. Dürdüncü, onikinci, ondokuzuncu ve yirmiyedinci günlerinde Batı yönünde olurlar. İkinci, onuncu, onyedinci ve yirmibeşinci günlerinde Güney batı yönünde olurlar. Sekizinci, onbirinci, onsekizinci ve yirmialtıncı günlerinde Güney yönünde olurlar. Birinci, dokuzuncu, onaltıncı ve yirmidördüncü günlerinde Güney doğu yönünde olurlar.

Ricalil Ğayb her ayın her gününde dünyanın çevre sinde hangi yöne yönelirler, mübarek nazarları hangi yöne olur ve hangi yol üzerinde seyr ederler bilmek istersen, bunlar yedi (7) kişilerdir.

Birincisine KUTB derler. Bir kişi olup, bu Kutbun yerin de nazar etmesi haktır.

İkincisine İMAMAN derler. İki kişi olup, Kutbun vezir leridir. Birisi Kutbun sağında diğeri solunda olur. Kutbun sağındaki ruhlar alemine nazar eder. Yani Alemi Ğaybdır. Kutbun solundaki dünya mülküne nazar eder. Yani Alemi zahirdedir.

Üçüncüsüne EVTAD derler. Dört kişi olup, dünyanın dört yönünü hıfz ederler. Birisi doğuyu, birisi batıyı, birisi kuzeyi ve biriside güneyi hıfz eder.

Dördüncüsüne BÜDELA derler. Bunlar beş (5) kişidir.
Beşincisine RÜKEBA derler. Yedi kişi olup, bunlara yediler derler.
Altıncısına NÜCEBA derler. Kırk (40) kişi olup, bunlara kırklar derler.

Yedincisine NÜKEBA derler. 366 kişilerdir. Bunlar iki taifedir. Bunlara Ğayb erenleri derler. Ama bunların isim leri bilinmemektedir. Bir kısmına EFRAD bir kısmına ise ÜMENA derler.

Teshir, muhabbet, celb, tefrik, hayır veya şer veyahutta her ne tür dünyevi ve uhrevi hacetin olursa olsun, Ricalil Ğayb ile istediğine kavuşursun. Ama önce meşayıhtan icazet alıp, ondan sonra Ricalil Ğayb ile meşgul olursun. Bunun için: Önce temiz bir abdest alıp, tenha bir yerde iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha suresi ile İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ve Kadr suresini oku. Namazdan sonra Ricalil Ğayb hangi yönde ise daireden bulup, onlara yönelerek ve arabi ayın kaçıncı günü ise o kadar Ricalil Ğayb duasını okursun. Ama yüzünü onlara doğru çevirme! Arkanı onlara doğru çevir. Eğer yüzünü onlara doğru çevirirsen kendine zarar isabet eder. Arabi ayın kaçı ise (Yedisi ise yedi kez) o kadar oku.
Okunacak Ricalil Ğayb duası budur :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلسَّلاَمُ عَلَـيْكُمْ يَارِجَالِ الْغَيْبِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَرْوَاحِ الْمُقَدَّسَةِ يَاقُطْبِ يَااِمَامَانُ يَااَوْتَاد ُيَابُدَلاَ يَارُقَبَا يَانُـجَبَا يَانُقَبَا يَااَفَـرَادُ
يَـااُمَنَا اَغِيثُونِى بِغَوْسَةٍ وَانْظُرُونِى بِنَظْرَةٍ وَارْحَمُونِى بِرَحْمَةِ وَحَصِّلُوا مُرَادِى وَمَقْصُودِ وَقُومُوا عَلَى قَضَاءِ حَاجَةِ اَللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيزٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍنِ الْمُخْتَارِ وَآلِهِ اْلاِظْهَار ِوَاَصْحَابِهِ اْلاَخْيَارِ وَسَلَّمَكُمُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الراَّحِمِينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamü aleyküm Ya Ricalil ğaybi esselamü aleyküm Ya ervahıl mükadde seti Ya Kutbi Ya İmamanü Ya Evtadü Ya Büdela Ya Rükaba Ya Nüceba Ya Nükaba Ya Efradü Ya Ümena eğısünü bi ğavsetin venzurünü bi nazratin ver hamünü bi rahmetin ve hassılü muradi ve maksudi ve kumü ala kadai haceti. Allahü latifün bi ıbadihi yer züku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed inil muhtari ve alihil ezhari ve eshabihil ahyari vesellemekümül- lahü fid dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Bundan sonra bir defa şu duayı oku:

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللَّهُمَّ اِنِّ اَسْئَلُكَ مُرَادِى
وَمَقْصُودِى بِوَاحِد ِقُطْبِكَ وَبِاِمَامَانِكَ وَبِاَرْبَعَةِ اَوْتَادِكَ وَبِخَمْسَةِ بُدَلاَئِكَ وَبِسَبْعَةِ اَخْيَارِكَ وَبِاَرْبَعِينَ شُهَدَائِكَ وَبِثَلَثَةِمِائَةٍ وَسِتَّةِ وَ سِتِّينَ نُقَبَائِكَ اَنْ تُحَصِّلْ حَاجَتِى اِلَهِى مَنْ اَقْوَى مِنِّى وَاَنْتَ حَوْلِى مَنْ اَوْلَى مِنِّى بِوَجْدىِ اَعْمَالِى وَاَنْتَ مَأْمُولِى يَاسَيِّدِى مَنْ اَعْظَمُ مِنْ قُوَّتِى وَاَنْتَ قُوَّتِى يَاغَيَّاثُ يَاغَيَّاثُ يَاغَيَّاثُ يَامُغِيثُ وَاعْوَنَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ حَقِّكَ وَبِحَقِّ كِبْرِيَائِكَ وَبِحَقِّ جَمَالِكَ وَجَلاَلِكَ وَبِحَقِّ وَدُودُ عَطُوفُ لُطْفِكَ وَعَطَاءِ فَضْلِ كَرَمِكَ وَبِعِنَايَةِ عَوْنِ عَطُوفُ لُطْفِكَ وَعَطَاءِ فَضْلِ كَرَمِكَ وَبِعِنَايَةِ عَوْنِ حِكْمَةِ سُلْطَانِ اُلْفَتِى وَاَجْمَعِينَ مَعَ طَامِعِ قَلْبىِ وَرَجَائِ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةً يَاعَزِيزُ يَارَحْمَنُ يَارَحيمُِ يَاقَدِيمُ اْلاَنْعَامُ وَاْلاِحْسَانُ يَاصَادِقُ الْوَعْدُ يَااَللهُ الصَّمَدُ يَالاَاِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ يَارَبِّ اَللَّهُمَّ يَارَبِّ يَارَبَّاهُ يَاسّيِّدَاهُ اَجِبْ وَاقْبَلْ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتِى بِسْمِكَ اْلاَجَلِّ اْلاَعْظَمِ اْلاَكْبَرِ اْلاَسْرِعِ السَّرِيعِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَبِتِلاَوَةِ وَمَسَابَرَةِ آيَةَ الْعَظِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke muradi ve maksudi bi vahidi kutbike ve bi imama nike ve bi erbeati evtadike ve bi hamseti büdelaike ve bi sebati ahyarike ve bi erbeıne şühedaike ve bi selaseti mietin ve sitte ve sittine nükabaike en tühassıl haceti ilahi men akva minni ve ente havli men evla minni bi vecdi a’mali ve ente me’muli ya seyyidi men a’zamü min kuvveti ve ente kuvveti Ya Ğayyasü Ya Ğayyasü Ya Ğayyasü Ya Muğisü,Va’ve nahü bi rahmetike ya erhamerrahimine Allahümme inni eselüke bi hakki hakkike ve bi hakki kibriyaike ve bi hakki cemalike ve celalike ve bi hakki vedüdü atufü lutfike ve atai fadli keremike ve bi ınayeti avni hikmeti sultani ülfeti ve ecmeıne mea tamiı kalbi ve recai fülan ibni fülanete Ya Azizü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Kadimül enamü vel ihsanü Ya Sadikul va’di Ya Allahüs samedü Ya La ilahe illa ente Ya Rabbi Allahümme Ya Rabbi Ya Senedahü Ecib vakbil vestecib da’veti bismikel ecellil a’zamil ekberil esriıs seriıl karibil mücibil hayyul kayyumi ve bitilaveti ve mesabereti ayetel azim.
Sonra yirmidokuz (29) defa şu Ayeti Kerimeyi oku:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثَمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَة ًنُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَة ًمِنْكُم وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْمُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ الْجَا هِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ اْلاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ اْلاَمْرَ كُلَّهُ ِللهِ يُخْفُونَ فِى اَنْفُسِهِمْ مَالاَيَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِن اْلاَمْرِ شَىْءٍ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيِنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللهُ مَافِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِى قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Bismillahirrahmanirrahim Sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm en füsühüm yezunnüne billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeti yekulüne hel lena minel emri min şeyin kul innel emra küllehü lillahi yuhfüne fi enfüsihim mala yebdüne leke yekulüne lev kane lena minel emri şey ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyütiküm leberazellezine kütibe aleyhimül katlü ilamedaciıhim veliyebteliyallahü ma fi suduriküm ve liyümahhısa ma fi kulübiküm vallahü alimün bizatis sudur.
En sonunda şu duayı bir (1) defa oku :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِحَقّ ِلاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَوَحْدَانِيَّة ِوَبِحَقِّ الْعَرْشِ وَعَظَمَتِهِ وَبِحَقِّ الْكُرْسِى وَوُسْعَتِهِ وَبِحَقِّ آدَمَ وَصَفِيَّتِهِ وَبِحَقِّ شِيتٍ وَنُبُوَّتِهِ وَبِحَقِّ اِدْرِيسٍ وَخِيَاطَتِهِ وَبِحَقِّ نُوحُ وَسَفِينَتِهِ وَبِحَقِّ هُودِ وَخَشْيَتِهِ وَبِحَقِّ لُوطٍ وَهَيْبَتِهِ وَبِحَقِّ اِبْرَاهِيمَ وَحِصْلَتِه وَبِحَقِّ اِسْمَعِيلَ وَفِدَايَتِهِ وَبِحَقِّ يَعْقُوبَ وَحَسْرَ تِهِ وَبِحَقِّ يُوسُفَ وَغُرْبَتِهِ وَبِحَقِّ اِسْحَقَ وَذُرِّيَّتِهِ وَبِحَقِّ صَالِحَ وَنَاقَتِهِ وَبِحَقِّ شُعَيْبٍ وَرَحْمَتِهِ وَبِحَقِّ اَيُّوبَ وَبَلِيَّتِهِ وَبِحَقِّ يُونُسَ وَدَعْوَتِهِ وَبِحَقِّ الْخِضْرٍ وَسِيَاحَتِهِ وَبِحَقِّ اِلْيَاسَ وَرِسَالَتِهِ وَبِحَقِّ عُزَيْرٍ وَمُؤْمِنَتِهِ وَبِحَقِّ لُقْمَانَ وَوَصِيَّتِهِ وَبِحَقِّ ذُوالْقَرْنَيْنِ وَرِفْعَتِهِ وَبِحَقِّ دَانْيَالٍ وَحَِكْمَتِهِ وَبِحَقِّ دَاوُدَ وَخَلِيفَتِهِ وَبِحَقِّ سُلَيْمَانَ وَمَمْلَكَتِهِ وَبِحَقِّ مُوسَى وَمُكَالَمَتِهِ وَبِحَقِّ هَرُونَ وَحُجَّتِهِ وَبِحَقِّ زَكَرِيَّا وَعِبَادَتِهِ وَبِحَقِّ يَحْيَى وَعِفَّتِهِ وَبِحَقِّ جَرْجِيسَ وَمُصِيبَتِهِ وَبِحَقِّ عِيسَى وَزُهْدِهِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضِيلَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَشَفَاعَتِهِ وَبِحَقِّ جَبْرَائِيلَ وَاَمَانَتِهِ وَبِحَقِّ مِيكَائِيلَ وَوَكَالَتِهِ وَبِحَقِّ اِسْرَافِيلَ وَنَفْخَتِهِ وَبِحَقِّ عَزْرَائِيلَ وَقَبْضَتِهِ وَبِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمَ وَحُرْمَتِهِ وَبِحَقِّ الْعِلْمِ وَدِرَاسَتِهِ وَبِحَقِّ الْقَلَمِ وَجَرَيَانِهِ وَبِحَقِّ التَّوْرَاةَ وَعَجُوبَتِهِ وَبِحَقِّ اْلاِنْجِيلَ وَفِصَّتِهِ وَبِحَقِّ الـزَّبُورِ وَقِـرَائَتِهِ وَبِحَقِِّ اللَّوْحِ وَحَفَظَتِهِ وَبِحَقِّ الْجَنَّةِ وَرَاحَتِهَا وَبِحَقِّ النَّارِ وَحِرْقَتِهَا وَبِحَقِّ السَّمَاءِ وَسُمُتَهَا وَبِحَقِّ اْلاَرْضِ وَتُرْبَتِهَا وَبِحَقِّ الْمَاء ِوَغِلْظَتِهِ وَبِحَقِّ الْمَلاَئِكَتِهِ وَطَاعَتِهِمْ وَبِحَقِّ النُّجُومُ وَلَطَافَتِهِ وَبِحَقِّ الرِّضْوَانَ وَكَرَامَتِهِ وَبِحَقِّ الصِّرَاطَ وَحِدَّتِهِ وَبِحَقِّ الْمِزَانَ وَدِقَّتِهِ وَبِحَقِّ الْهَدِيَّةِ وَنَصِيحَتِهَا وَبِحَقِّ الدِّينِ وَدِيَانَتِهِ وَبِحَقِّ اْلاِيمَانَ وَاُجْرَتِهِ وَبِحَقِّ النُّورِ وَتُحْفَتِهِ وَبِحَقِّ الرَّعْد ِوَصَيْحَتِهِ وَبِحَقِّ الْبَرْقِ وَلَمْعَتِهِ وَبِحَقِّ الرِّيحِ وَشِدَّتِهِ وَبحِقِّ الْمَطَرِ وَبَرَكَتِهِ وَبِحَقِّ الثَّلْجِ وَبُرُدَتِهِ وَبِحقَ السَّمَاءِ وَعُمُودَتِهِ وَبِحَقِّ اللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ وَبِحَقِّ النَّهَارِ وَنُورَانِيَّةِ وَبِحَقِّ الْجَبَلِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِحَقِّ الشَّجَرِ وَلَطَافَتِهِ وَبِحَقِّ الْمَاءِ وَعُذُوبَتِهِ وَبِحَقِّ الْفَزَعْ اِلاَّ كَبَرُو كُرْبَتِهِ وَبِحَقِّ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ وَبِحَقِّ اَبُوبَكْرٍ وَصَدَاقَتِهِ وَبِحَقِّ عُمَرٍ وَعَدْلِهِ وَبِحَقِّ عُثْمَانَ ذِا النُّورَيْنِ وَحَيَائِهِ وَبِحَقِّ عَلِى اِبْنِ طَالِبْ وَشَجَاعَتِهِ وَبِحَقِّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ وَشَهَادَتِهَا وَبِحَقِّ الْحَجَرِ وَشَهِيدِهَا وَبِـحَقِّ اَنْبِيَائِكَ وَاَوْلِيَائِكَ وَالشُّهَدَاءِ وَالسُّعَدَاءِ وَاْلاَقْطَابِ وَاْلاِمَامَيْنِ وَاْلاَوْتَادُ وَالْبُدَلاَءِ وَالرُّقَبَاءِ وَالنُّجَبَاءِ وَالنُّقَبَـاءِ وَاْلاَفْرَادُ وَاْلاُمَنَاءِ وَالْحَوَارِيُّنَ وَالرَّجِيُونَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالْعُبَّادِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَاِمَائِكَ وَالرَّاجِينَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَافِى الْعُمْرِ وَالرِّزْقِ وَالدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَاْلاَمْنِ وَاْلآمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالسَّلاَمُ وَالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ وَالنِّعْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْهِدَايَة ِوَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْبَرَحَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالْمَرْجِعِ وَالْمَآبِ وَاقْضِ حَاجَاتِنَا وَاكْتُبْ لَنَا نَجَاتًا مِنَ النُورِ وَجَوَّزَ عَلَى صِرَاطِ اَقْدَامَنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْعَذَابِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَعَلَى جَمِيعِ اْلاَنْبِيَاءِ وَالـْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ مِنْ اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَاَهْلِ اْلاَرَاضِينَ وَعَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ وَبِحُرْمَةِ اْلاِسْمِ اْلاَعْظَمُ يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ يَاذَا الْجَلاَل وَاْلاِكْرَامِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke bi hakkı la ilahe illallahü ve vahdaniyyeti ve bi hakkil arşi ve azametihi ve bi hakkil kürsi ve vüsatihi ve bi hakki Ademe ve safiyyetihi ve bi hakki Şitin ve nübüvvetihi ve bi hakki idrisin ve hıyatatihi ve bi hakki Nuhu ve sefinetihi ve bi hakki Hudi ve haşyetihi ve bi hakki Lutin ve heybetihi ve bi hakki İbrahime ve hısletihi ve bi hakki İsmaile ve fidayetihi ve bi hakki Ya’kube ve hasretihi ve bi hakki Yusufe ve ğurbetihi ve bi hakki İshaka ve zürriyyetihi ve bi hakki Saliha ve nakatihi ve bi hakki Şuaybin ve rahmetihi ve bi hakki Eyyübe ve beliyyetihi ve bi hakki Yunuse ve davetihi ve bi hakkil Hıdrin ve siyahatihi ve bi hakki İlyase ve risaletihi ve bi hakki Üzeyrin ve mü’minetihi ve bi hakki lokmani ve vasıyyetihi ve bi hakki Zülkarneyni ve rifatihi ve bi hakki Danyalin ve hikmetihi ve bi hakki Davude ve hilafetihi ve bi hakki Süleymane ve memleketihi ve bi hakki Musa ve mükalemetihi ve bi hakki Harune ve hüccetihi ve bi hakki Zekeriyya ve ibadetihi ve bi hakki Yahya ve iffetihi ve bi hakki Cercise ve musibetihi ve bi hakki İsa ve zühdihi ve bi hakki Muhammed inil Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem ve fadiletihi ve kerametihi ve şefaatihi ve bi hakki Cebraile ve emanetihi ve bi hakki Mikaile ve vekaletihi ve bi hakki İsrafile ve nefhatihi ve bi hakki Azraile ve kabdatihi ve bi hakkil Kuran il azime ve hürmetihi ve bi hakkil ilmi ve dirasetihi ve bi hakkil kalemi ve cereyanihi ve bi hakkit tevrate ve acubetihi ve bi hakkil İncile ve fıssetihi ve bi hakkiz zeburi ve kıraetihi ve bi hakkil levhi ve hıfzatihi ve bi hakkil cenneti ve rahatiha ve bi hakkin nari ve hırkatihi ve bi hakkis semai ve sümüteha ve bi hak kil ardı ve türbetiha ve bi hakkil mai ve ğılzatihi ve bi hakkil melaiketihi ve taatihim ve bi hakkin nücümü ve letafetihi ve bi hakkir rıdvane ve kerametihi ve bi hakkis sırata ve hıddetihi ve bi hakkil mizane ve dikkatihi ve bi hakkil hediyyeti ve nasihatiha ve bi hakkid dini ve diyanetihi ve bi hakkil imane ve ücretihi ve bi hakkin nuri ve tuhfetihi ve bi hakkir ra’di ve sayhatihi ve bi hakkil berki ve lematihi ve bi hakkir rihi ve şiddetihi ve bi hakkil matari ve bereke- tihi ve bi hakkis selci ve bürüdetihi ve bi hakkis semai ve umudetihi ve bi hakkil leyli ve zülmetihi ve bi hakkin nehari ve nuraniyyeti ve bi hakkil cebeli ve melaiketihi ve bi hakkiş şeceri ve letafetihi ve bi hakkil mai ve uzubetihi ve bi hakkilfeza’ illa keberu ve kürbetihi ve bi hakkil kabre ve vahşetihi ve bi hakki Ebu Bekrin ve sadakatihi ve bi hakki Ömerin ve adlihi ve bi hakki Osmane zinnureyni ve hayaihi Ve bi hakki Ali ibni Talib ve şecaatihi ve bi hakkil Hasana vel Hüseyni ve şehadetiha ve bi hakkil haceri ve şehidiha ve bi hakki enbiyaike ve evliyaike veş şühedai ves suadai vel Aktabi vel İmameyni vel Evtadü vel Büdelai ver Rükabai ven Nücebai ven nükebai vel Efradü vel Ümenai vel havariyyüne ver raciune ves sıddıkine vel ubbadi ves salihine min ıbadike ve imaike ver racin. Allahümme barik lena fil ömrü ver rızkı ved dini ved dünya vel ılmi vel ameli vel emni vel amani ves selameti ves selamü ves sıhhati vel afiyeti ven ni’meti vel ma’fireti vel hidayeti vel berri vel bahri vel berahati vel hediyyeti vel mahya vel memati vel merciı vel meabi vakdı hacetina vektüb lena necaten minen nuri ve cevveze ala sıratı akdamena ve neccina minel azabi vecalna minel faizine verzukna şefaati Muhammed in sallallahü aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ecmeine ve ala cemiıl enbiyai vel mürseline ve ala melaiketikel mükarrabine ve ala ibadillahis salihine min ehlis semavati ve ehlil aradıne ve an eshabi rasülillahi aleyhim ecmeıne ve bi hurmetil ismil a’zamü Ya Hayyü Ya Kayyümü Ya Zelcelali vel ikrami ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeine velhamdülillahi rabbil alemin.
Önce gerektirki: Aynı kendini pinhan (Gizli, Hafi) edip, onlardan yardım iste. Tenha bir mekanda oturup yukarıda belirttiğimiz gibi iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, Ricalil Ğayb dairesine bakıp ayın kaçın cı günü ise O miktar Ricalil Ğayb duasını ve diğer duaları okuduktan sonra, onlara arkanı dönüp tertemiz bir inanç ile ricada bulunup:

“Ya Ricalel Ğaybi Ya Ervahal mukaddeseti Hazreti Allah c.c. ın yardımıyla sizlere dayandım, sizlere arkalandım ve sizlere sığındım. Ümit ederimki her türlü murad ve maksatlarımı hasıl edip, her hususta yardımcım ve zahirim olasınız. Her sıkıntımda ve darlığımda yardımcım olasınız. Takdir olmuş ve olacak kazaları benden def’ edesiniz. Dostlarımı dost düşmanlarımıda dost edip, bu kulunuzu kendi halinize döndürüp, dünyevi ve uhrevi hayr hacetime yardımcı olasınız. Her türlü kötü şeylerden emin ve mahfuz edesiniz. Benim inancım sizlerin nazarı şerifinizdedir. Sizlerden sizi arkalandım, sizlerden rica ve ümit ederimki, fülan kızı fülanı ben zaika musahhar ve muti’ edesiniz. Bi hakki hüdayı müteali ve bi hakki Muhammed inil Mustafa Sallallahü Aleyhi ve Sellem. Ve bi hakki cemi-ıl Enbiya-i. Ve bi hakki İmami Hasan ve Hüseyin şehidi desti kerbela da ve davanızda İmami Ridvanüllahi Teala Aleyhim ecmeın.” dersin. El Fatiha.

İlgili Makaleler

16 Yorum

 1. Merhaba arkadaşlar çok düşündüm yorumları okudum hatta 2 ay boyunca Burak bey e yazdım nasıl olur olur mu diye..sonra yaptırmaya karar verdim başka şansım yoktu.sevdiğim adam bi anda eski sevgilisine döndü. ve ben yemez içmez gezmez oldum aşırı kilo verdim.sanki kara sevdaya tutuldum.unutmaya hiç çalışmadım onu untmak istemiyordum zaten hergün gördüğüm biri olduğu için de mümkün değildi unutmak.her an ağlıyor kahroluyordum.sonra arada konuşmaya görüşmeye başladık.kıza verdiği sözler olduğunu bana aşık olduğunu ama ondan asla ayrılmayacağını söyledi.nasıl olabilir? daha çok kahroldum sevdiğim adam da beni seviyor ama birlikte olamaıyoruz.bana çok dengesiz davranıyordu bi iyi bi kötü.sonra bi kaç köy hocasına gittim diğer kızın büyü yaptığını söylediler.sonra Burak beye de yazdım temizleyebilceğini söyledi ve işleme başladık.his olarak sorarsanız eskisi kadar karamsar değilim. şimdi sonuca gelceğim çok fayda gördüm evet 2 nci okumadan sonra ilk başladı harmura celbinin bu kadar etkili olacağını düşündüm biliyorsun baya araştırdım ama bende böylesine tesir etmesi gerçekten çok mutlu etti beni. çok sağolun hocam ne diyim Allah razı olsun…

 2. Hakkari merkezden ben Elvan Çatal. Selam paylaşım ciddiyim çok hoşuma gitti, şukuladım 05-01-2018 10:48:59

 3. Merhabalar, sevdiğim eşimi kendime bağlamak için burak beyle çalışmaya karar verdim. Beni burak beye iten bir güç vardı sanki. O kadar medyum ve hocayla görüştüm fakat hiç birisi medyum burak hoca kadar içten gelmedi. Açıkcası bundan etkilendim ve denemek istedim. Sonuç olarak çok iyi yerlere geldim burak hocamın kısmet açma celbini herkese öneriyorum gerçekten başarılı bir medyum güvenilir şahsiyettir. Kısmet açma şans celbim etkisini 18 günde gösterdi çok kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım ve hızlı bir şekilde yükseldim. Çok mutluyum. 0553 371 89 94 arayın bence

 4. Artvin merkezden ben Esim Çaylar. Selam paylaşımın ciddiyim hayran edici, tebrikler 07-01-2018 20:43:25

 5. Ben Burak hocayla celb çalışmasında bulundum. Eskiden sözlü olduğum kişi 36. Gun bana mesaj atti ruyasinda beni görmüş. Merak etmis. Konuştuk acayip pişmandı. Sonra buluştuk pişman olduğunu söyledi. Şimdi aramız öyle iyiki Allah nazarlardan korusun çok memnunum teşekkürler. 05533718994

 6. Dostlar bende yaptırdım evet aynen öyle burak hoca dürüst saygı değer birisidir güvenilir medyum arıyorsanız burak hocayı tek geçerim. Ben eski sevgilimi kendimden sogutmak için yaptırdım sonuncu günündeyim şu anda hiç bir şekilde aramıyo etkisini gördüm çok şükür. Hocamla da iletişim halindeyiz güzel birşey bu. E-mail: baglama@baglamadualari.gen.tr

 7. Selamün aleyküm Allah’ın rahmeti üzerinize olsun. Benim eşimle olan ilişkim bitme noktasına gelmişti. Halbuki birbirmizi çok sevip kaçarak evlenmeye aynı yastığa yola baş koyup sözler vermiştik. Fakat bu da Allah’tan gelen birşey bu hayatta insanın başına her an herşey gelebiliyor hemde hiç beklediğimiz bir anda. Benim mesela burak hocayı da bulup onunla çalışmam da kaderin bir parçasıdır. Öncelikler arkadaşlar burak hocam dualar üzerine çalışmalar yapıyor. Bunda inancım sonsuz. Bende bu sayede çalışmaya sorunlarımı çözmeye karar verdim. Burak hocamla celb işlemi yaptık harmura celbi. 14-15 günde haızrladı bana gönderdi bende taşımaya kullanmaya başladım. 26 günde eşim Allah’ın izniyle burak hocamın vesilesiyle döndü. Çok mutluyuz.

 8. Bende evli bir erkekle beraberdim aşık olmuştum o yüzden de evli olmasını göz ardı etmiştim ama şimdi aklım başıma geldi ayrılmak istiyordum ama o buna izin vermiyodu kendimden soğutmak için celb yaptırdım burak beyin yaptığı celb hemen işe yaradı etki göstermeye başladı ve etkilerini aldım çok iyidir tavsiye ediyorum. Burak hoca konyada çok iyi bir dürüst medyumdur. Telefonu budur: 05533718994

 9. Arkadaşlar 3 aylik bir dukkanim var ve hic is yapmiyor du sanki bagli isler insanlar sadece sigara aliyor ve ben iflas esigine geldim ne yapacam bilmiyorumdum dualar okuyorumdum ama yok bagli bulunan rizk duası ararken burak beye rastladım ve rızık açma vekfi yaptırdım şuan işlemin 1. Ayındayım ve inanılmaz bir şekilde zaman zaman dükkanımın giriş kapısında müşterilerin bekleme yaptığını görüyorum. Ve daha işlemin tamamlanmasına 2 ay var o zaman ne olacak şimdiden çok merak ediyorum

 10. Ben Burak hocayla celb çalışmasında bulundum. Eskiden sözlü olduğum kişi 36. Gun bana mesaj atti ruyasinda beni görmüş. Merak etmis. Konuştuk acayip pişmandı. Sonra buluştuk pişman olduğunu söyledi. Şimdi aramız öyle iyiki Allah nazarlardan korusun çok memnunum teşekkürler. 05533718994

 11. Dostlar bende yaptırdım evet aynen öyle burak hoca dürüst saygı değer birisidir güvenilir medyum arıyorsanız burak hocayı tek geçerim. Ben eski sevgilimi kendimden sogutmak için yaptırdım sonuncu günündeyim şu anda hiç bir şekilde aramıyo etkisini gördüm çok şükür. Hocamla da iletişim halindeyiz güzel birşey bu. E-mail: baglama@baglamadualari.gen.tr

 12. Burak hocam gerçekten size ne kadar teşekkür etsem az kızım için yapmış olduğunuz kısmet açma vekfi yerine geldi inş. Kısmet olursa yakında sizide bekliyoruz düğünümüze bize verdiğiniz destek unutulmaz attığınız mallleri bile saklıyacağız hep çok çok ç.ok çok teşekkür ediyorum sağ olun var Olun

 13. ben 37 yaşındayım ve hala evlenmedim kiminle bir ilişkiye başlasam hep kısa süreli oldu hep bir konuda sorun çıktı ve bir türlü dikiş tutturamadım arkadaşımın tavsiyesiyle burak hocayı aramıştım. zamanında ailemizi çekemeyen bir akraba vardı bu kişi sürekli evimize girip duruyordu ondan şüpheleniyorum artk ve bu yaşıma kadar evlenememşlim. nerneyse konuya gireyim yaklaşık 1 ay oluyor bir şeylerin değiştiğini hissediyorum resmen sanki daha cazibeli bir hale geldim erkeklerin bulunduğu ortamlarda sanki herkes bana bakıyor bana yakın olmak istiyorlar ve biriyle de yaklaşık 1 haftadır iyi anlamda görüşmeye de başladık bu sefer evliliğe gider mi gitmez mi bilinmez ama bu kadar kısa sürede böyle bir değişim beklemiyordum allah kendisinden bin kere razı olsun. Telefonu: 0 553 371 89 94

 14. Hocam sayenizde yapmış olduğunuz rızık açma celbi tutuyor tam 3 aydır işler kesat bi şekilde dükkanın içinde ben elemena, eleman bana bakarak geçirdik şimdi işlerimiz açılmaya başladı. Alacaklıların telefonlarına çıkmamaktan yorulmştum, çok şükür şimdi faturalarımıda ödüyorum kiramıda her şey için çok teşekkür ediyorum hocam sayenizde yüzümüz güldü yolunuz açık olsun sizi tüm tanıdıklarıma yönlendireceğim…

 15. 7 yildir imam nikahliyim resmi nikah kayinvalidem demis ki mal mulk kalmasin diye bana kiymiyormus esimin benden onceki esindem olsn uvey kizim anlatti cok onurima dokundu esim hergun icmedem durmazdı Eve gelirken arabada para saklar Eve aldigi yiyecegin bile lafini yapar Benim sahip ciksnim olmadigi icin katlanmak zorundaydım Cunku 4 yavrum var nöro behcet hastasiyim iyice agirlastim Hep hastayim felc riskim var Beyinde odemler 3 tanede damar tikali sag tarafta Hasta caresiz getirdigi herseyin lafini yapiyordu bir yildir kira veriyor 6 yildir evin herseyini ben karsiliyordum Sorumsuz Ama hastalihim agirlasti simdi cocuk gibi gunluk 10 tl birakir eve gider aksama kadae varmiyim yokmuyum bisey oldumu ararim acmaz Ya ben bu kadina 10 lira biraktim evde coluk cocuk var nabalarlar demez benide evimide kullaniyordu. uc dory gun gezer cebindekileri bitirir alem eglence gelir kapida yalvarir seviyom oluyom affet bir ay yine ayni sini yapar Evlilik bumu Allah katinda Yemin etmek Cok yalan konusuyor mezarda yatan babasini uzerine yemin eden bir insan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba