eşinizle aranız açıksa düzeltemek için bu duadan faydalanabilirsiniz mücerrep bir dua olup itikatla okunursa çabuk zuhur eder uygulanma şekli şöyledir: herhangi bir yiyecek yada içeceğe mübarek Er Rahman esmai şerifi ikiyüz doksansekiz defa okunur ve ardından aşağıdaki dua okunur

Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman.

okuma bitince eşe yedirlir yada içirilirse aradaki buzlar erir

Arananlar:karı-koca arasındaki soğukluğu gideren dualar,esler arasindaki sogukluk icin dua,kari koca arasindaki soguklugu gidermek icin dua,eşler arası soğukluk için dua,eşler arasındaki soğukluğu gidermek için dua,esler arasındaki sogukluk icin okunacak dua,eşler arasındaki soguklugu gideren dua,eşler arasındaki soğukluk için dualar,eşler arasındaki soğukluk,esler arasinda sogukluk icin dua
Etiketler:
   4207 Görüntüleme

#Muhabbet Duası Kategorisinden Daha Fazla İçerik

Yorumlar

  1. sertç kumrucu dedi ki:

    güzel