Sevgi Duası

Eşimden İlgi Görmek İstiyorum

Sevdiğinin yahut eşinin ilgisizliğinden yakınan bir kimsenin bu durumun yerine aşk ve muhabbet almasını isterse; aşağıdaki dua .. adet yazılıp biri taşınır ve diğeri de .. gün temiz suya konularak içilir.
İnna fetahna leke fetham mübina*
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma*
Ve min ayati en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun*
Üdhulu aleyhimül bab fe iza dehaltümuhü fe inneküm ğalibune ve alellahi fe tevekkelu in küntüm mü’minin*
Fe fetahna ebvabes semai bimain munhemir*
Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir*
Kale rabbişrah li Sadri*
Ve yessir li emri*
Vahlül ukdetem mil lisani*
Yefkahu kavli*
Ve terakna ba’dahüm yevmeizin yemucü fi ba’div ve nüfiha fis suri fe cema’nahüm cem’a*
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym*
Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve in tübdu ma fi enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah, fe yağfiru limen yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’, vallahü ala külli şey’in kadir*
E fe hasibtüm ennema halaknahüm abesev ve enneküm ileyne la türceun*
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerim*
Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihi fe innema hisabühu inde rabbih innehu la yüflihul kafirun*
Ve kur rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin*

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba