Genel

Cuma Hatimi Duası Yapmak

elhamdu lillahi rabbi?l-alemin, ve?l-akibetu lil-muttekin va?s-salatu ve?s-selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain

duamızı temiz bir kalp ile yapmamız ve duamızdan feyiz alabilmemiz için, duamızın mübarek olması ve kabul görmesi için 3 ihlas-ı şerif, 1 fatiha-i şerif ve 1 salavat okuyalım inşallah.

Euzu billahimineşşeydanirracim bismillahirrahmanirrahim

Ey tövbeleri kabul eden rabbim!
Ey duaları geri cevirmeyen rahman!
Ey hayat sahibi hayy!
Ey varlığının baslangıcı olmayan kadim!
Ey ölümü söz konusu olmayan baki!

Kalbimizi gönlümüzü yüzümüzü sana çevirdik. Ellerimizi sana açtık. Bizi senden başkasına muhtaç etme.

Senin rızanı almak için, peygamber efendimizin şefaatine nail olmak için geldik kapına.

Allah?ım! Nuru yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed?e (allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) bundan önce gelip gecen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içerisinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta oyle ki had ve hesaba sıgmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlıgının devamı süresince salat ve selam eyle. O?nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.

Ey Kalplerimizi Halden Hale Sokan Rabbimiz;

Sen ki Bakara Suresinde “Dua Edin Duanızı Kabul Edeyim” Buyurdun. El Açtık Sana Yalvarıyoruz Okumuş Olduğumuz salavat-ı şerifleri, kelime-i tevhidleri, Fatiha-i şerifleri, ihlas-ı şerifleri, istiğfarları, salat-ı selamları ve sana etmiş oldugumuz şükürleri Ravza-i Muazzara da Medine-i ve Mekke-i Münevvere de ve Dergah-ı Uluviyetinde Kabul Buyurduğun O Güzel Dua ve Surelerle Birlikte Kabul Eyle.

Cuma gününün hürmetine dualarımızı kabul etmeni istiyoruz senden. Rahmet tohumları sac uzerımıze. Bugün bol sevap işlememize imkan ver ya rabbim. Bugün işlediğimiz hayır 1 ise sen 1000 sevap yaz Ya Rabbim. İşlediğimiz hayırların ardı arkası kesılmesın Ya Rahman.

Okurken Hata Yaptımız Yerleri Hata Yapılmamış Gibi Kabul Eyle. Eksiklerimiz varsa tam olmuş gibi kabul buyur. Kur`an-ı Kerim`in Her Harfi için Bize Rahmet Eyle. Kuran`ı Kerim`i Kalplerimize Nur Eyle.

Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah`ım!

Bütün haftayı, seni zikretmek için geçiren biz kullarının sıkıntılarını gider.
Cenap ve eşi Nilgün kardeşimize evliliklerinde huzur ihsan et. Sen onlara birlik, düzen, mutluluk nasip et. Evliliklerini Kuran ışıgında mübarek kıl. Birbirlerine karşı sevgilerini saygılarını arttır.
Oyle sevsinler ki birbirlerini
Hz. Hatice annemiz göklerden seslensin
Ve desin ki “Bak ya Muhammed bak su sevgililere onlar bizde… bizde onlardayiz.
Bak Askimiz bir kez daha yasaniyor yer yüzünde..
Allah aşkımızı öyle çok seviyor ki onlara da yasatiyor.??

Yüce Rabbim bizlere de böyle bir aşk yaşat.

Ya Rabbim! Mazlumkul rumuzlu kardesimizin ve onun erkek kardeşinin hayırlısıyla sıkıntılarından kurtulup selamete ve felaha ermelerini nasip et.

Resul-u Ekrem Hazretlerinin Yüzü Gözü Hürmetine Bizleri Affet. Bizlere Yapamayacağımız Yükü Yükleme. Biz ki Yalnızca Sana Muhtacız Oysa Sen Hiç Birşeye Muhtaç Olmayan Es-Samedsin. Senin Bağışlaman Sonsuzdur Bizleri. Bizleri Bağışla Bizleri Kendinden Başka Kimselere Kul Etme.

Halimizi düzelt, işlerimizi güzelleştir, bizi bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından bizi koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
Senin af ve mağfiretinin dairesi, bizi bela ve musibetlerden uzak tutacak kadar geniştir. Bize rahmetinle muamele buyur ALLAHım! Gazabından bizi emin kıl
Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme.

Ya Rabbi;
Allah`ım Vermiş Olduğun Nimetlerin Elimizden Çıkmasından, Sağlık ve Dirliğimizin Bozulmasından, Beklenmedik Felaketlerden ve Gazabının Her Türlüsünden Ancak Sana Sığınırız. Biz Aciz Kullarının Dualarını Kabul Eyle.

Ey Bağışlaması ve İhsanı Sonsuz Olan Allah`ım;
Ayıplarımızı Ört Kalplerimizi Pak Eyle. Hastalarımıza Şifa, Dertlilerimize Devam, Borçlularımıza Edalar Nasip Eyle. Ey Gökleri ve Yeri Yaratan Gizli ve Açık Herşeyi Hakkıyla Bilen ve Bütün Varlıkların Biricik Rabbi Olan Allah`ım Gerçek Bilir ve Bildiririz ki Senden Başka Allah Yoktur. Nefsimizin Azgınlarından Muhafaza Eyle Şeytanın Vesveselerinden Sana Sığınırız. Allah`ım Gönlümüzü, Bütün Azalarımızı Senin Nurun ile Aydınlat.

Yâ Rabbi!
Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen?den afv dileyen seçkin kullarından eyle. Allah?ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.

Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al ALLAHım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! ALLAHım! Bizleri Sen`i çok zikreden, Sana çok şükreden, Sen`den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.

Allah`ım!
Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!

EY RAHMAN!
Senin Kürsün ve Kudretin Tüm Gökleri ve Yeri Kuşatmıştır. Bunları Koruyup Gözetmek de Sana Bir Yük Vermez. Bizleri Kendi Nefsimizin Azgınlığından Koru. Bizleri Şeytandan Koru. Bizleri Yaratmış Olduğun Tüm Şerrlerden ve Belalardan Muhafaza Eyle.

Ey Rabbimiz!
Habibin Muhammed Mustafa(sav) yüzü suyu hürmetine;
Bizi, Üstadımızı, Büyüğümüzü, ana-babamızı, Kuran ve iman hizmetinde çalışan kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı, mümin dostlarımızı iyi kullarınla birlikte cennetine koy.

HASTALARIMIZA TEZ ZAMANDA ŞİFA VER Ey Rabbimiz!
Senden ah-u efgan edip sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz. Nefislerimize takva bahşeyle ve onları temizle.

YA Rabbim!
Düşmanlarımızın ve bizi düşman görenlerin birliğini boz, onların cemaatlerini paramparça eyle, içlerine ayrılık tohumları saç. Birbirlerine karşı kin ve nefret hislerini kamçıla, kurmuş oldukları oyunları ve komploları başlarına geçir. İslam düşmanlarını, bizi düşman ilan edenleri, Senin düşmanlarını ve Kur?an düşmanlarını, kör, sağır ve dilsiz eyle.

Ey Rabbimiz!
Bütün günahlarımızı küçüğünü-büyüğünü, evvelini-ahirini, açığını-gizlisini bağışla. Bize merhamet et, kırığımızı- döküğümüzü sar ve bizi yücelt.

Ey Rabbimiz!
Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-i Deccal?ın ve Süfyan?ın fitnesinin şerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.

Ey Rabbimiz!
Biz Muhammed ümmetinin dağınıklığını gider, bize birlik ve dirlik ver. Kalplerimizi birbirine ısındır bizleri birbirimize sevdir, bizden bütün şerleri ve zararları uzaklaştır.

Ey Rabbimiz!
Ömrümüzün en hayırlı anını son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gün kıl.

Ey Rabbimiz!
Eğer unuttup veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et. Bizim yardımcımız sensin kafir topluluklara karşı bize yardım et.

Ey Rabbimiz!
Bizi Senin rızana ulaştıracak amellere muvaffak kıl. AMİN bi-hurmeti Seyyid-il mürselin ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin .

Ey Rabbimiz!
Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru

Ey Rabbimiz!
Bizi İslam?dan ve Kur?andan ayırma. Bizi daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Bizim yüzümüzden insanları helak etme. AMİN ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin

Allah?ım Son nefesde, ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. “La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah” Ve “Eşhedü en la ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!

Hâsıl olan sevabı;
Hazret-i Adem`den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahüaleyhi ve sellem`e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim`üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi!

Velhâsıl;
şu âna kadar dâr-i Dünyâ`dan dar-i Ukba`yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü`minin-i mü`minat; müslimin-i müslimat, ma`sûmin-i ma`sûmat, mazlumin-i mazlumât, kaffe-i ehl-i imanin da ruhlarına hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur`an hidayetini ver. Cümlemizi Islam?a bağla, bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Bizleri Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna erdir. Dünya`da mekansız, Âhiret`de imansız bırakma Yâ Rabbi!

Velhasıl Ya Rabbil Alemin; Bu Sitede dua ve sureler Okuyan Okumayan Tüm Kardeşlerimizin Dualarını Kabul Eyle. Evlerine Huzur Mutluluk Ver. İşlerinde Helal ve Bereketli Kazançlar Nasip Eyle. Sıkıntısı Olanların Sıkıntılarını Tez Zamanda Gider. Ey Allah`ım Senin Herşeye Gücün Yeter. Sevenleri Kavuştur. Sen ki Kimsesizlerin Kimsesizin Allah`ım Bizlere Önce İmanımızı Ver. Yarın Ruvzu Mahşerde Toplandığımızda Bizleri Mahçup Etme Bizlerin Okumuş Olduğu İhlasları, Fatihaları, kelime-i tevhidleri ve Duaları Kabul Buyurduğun O Güzel Dua ve Surelerle Birlikte Kabul Eyle…

Yâ Rabbi!
Habib`in Muhammed Mustafa, Kitab?ların, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergah-i bârigâh-ı ulûhiyyetinden bos çevirme, duâlarımızı kabul eyle, yâ Gafur-uu yâ Gaffâr.

AMİN, AMİN, AMİN?Bi hürmeti seyyidi`l-mürselin ve`l-hâmdülillahi Rabbi`l-Alemin.

Sübhâne rabbike rabbi`l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale`l-mürselin ve`l-hamdü lillahi Rabbi`l-Alemin ..

Hayırların fethi, şerlerin def`i, ehl-i imânın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, Ümmet-i Muhammed`in selameti için EL-FATIHA

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Arkadaşlar ben daha öncedbn birkaç hocaya vefk yaptırmıştım olmamıştı yada yapamadılar emin değilm herneyse burak hocamla görüştk anlattım skıntımı bana celb diye bişi yaptı bekleme süreside uzunmuş biraz ama sabrednce olcak inancm geldi bu celb hocamında anlattığı gibi çok etkili oldu 26 ncı gündeyiz şuanda maşallah nazar değmesinde herşey arzu ettiğim gibi hocama burdn saygı ve sevgilermi gönderiyorum allah razı olsun vesile olduğu içn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba