#Aşk Duası Kategorisi

3

Aşk sevgi konularında okunması gereken esmalardır. Size aşık olmasını arzuladığınız kimselere yapılan özel çalışmalardır. Talep ettiğiniz kimse ile aranızda kuvvetli bir aşk meydana gelir ve işlem olumlu sonuç aldığında etkisi bir ömür sürmektedir. Bunun dışında birde duları ile okuma yaparak niyet edilebilir. Aşağıdaki kerimeler aşk için olup okuma zamanı…, sayısı ise… dır. Bismillâhi tevekkeltü alallâhi. […]

3

Birini kendinize bağlayarak aşık etmeniz için yapılan yötemlerdir. Dualar ile de hazırlanması mümkündür. Muhabbet duası edilmeden önce euzubesmele çekilir ve kelimeyi tevhit okunur. Ardından sünnete uygun olarak peygamberin dua öncesi okuduğu şu cümle söylenir: “Süphane rabbiyel aliy-yil ale’l vehhab”. Muhabbet kelimesi “sevgi ile birbirine bağlanmak ve beraberce hoş vakit geçirmek” demektir. Muhabbet duası ise seven […]

1

üç (3) gün oruç tutup,her farz namazın arkasından üç (3) defa Cin suresi okunur.

3

İnsan olarak gereksinim duyduğumuz bir çok ihtiyaçlarımız vardır. Bunlardan biriside aşktır. Aşık olmak güzel bir duygudur. Hayatımızda aşık olmasını istediğimiz kimselerde olabilir. Birlikte olduğunuz biri ile aranızdaki samimiyetin artması, o kişiye güzel ve hoş görünerek etkilemek için etkili çalışmalar bulunmaktadır. Dualar sayesinde hazırlanır ve muska benzeri bir işlemdir. Tutma olasılıkları yüksek olmaktadır.

3

Allahümme entel azizül kebir ve ene abdükez zaîfüz zelil. La havle vela kuvvete illa bike, Allahümme sahhirli ………… binti ………… kema sahharte firavne li Musa ve leyyinlî kalbehû kema leyyentel hadide li Davude. Feinnehu la yentiku illa biiznike ve nasiyetehu fi kabzatike ve kalbuhu fi yedike celle senâü vechike Ya Erhamerrahimin.” (Allahım, sen galib ve […]

1

Zevc ve zevce meyanında imtizac ve muhabbet olmaz ve bunların birbirini sevip mesut bir aile teşkil etmeleri arzu olunur ise bu vefk-i şerifi ve etrafınada hurif-i mukatta olarak bunların isimlerini biri üstünde taşır ise diğerini teshir eder.

0

Sizi sevmesini istediğiniz sevdiğiniz için casiye suresinin ilminden yararlanın bu sureyi akşam namazından sonra ıkı gün boyunca 41 defa okuyun ve sevdiğiniz kişinin ismiyle dua ediin onun size aşık olduğunu düşünün on gün içinde size dönecektir.Size aşık olacaktır.

2

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak 100 defa okunmaya devam edilmelidir. ”Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala […]

2

  Sevgili üyelerimiz; eşine karşı sıoğuk davranan hakaret eden başkalarının yanında küçük düşüren bir kocaya karşı kadın bir arabi ayın ilk cuma günü sala vaktinde aşşağıdaki ayeti misk ve safran mürekkebi ile yazar veya yazdırıp sol koluna takar bu sayede kocası karısını cok muhabbetle ve şevkatle sever saygılı olur hizaya girer ve kalabalıktan vaz geçer. […]

2

Kağıda kalemle bir insan sureti yapılır. Resimin başına matlubunun, annesinin ve babasının ismi yazılır. Yüzüne (….)ayeti kerimesi, göğsüne (…) sağ eline (…) sol eline (…) karnına da: Tevekkelu ya hüddami hazihil ayati vel esma’ veya meaşirel ervahil mütevekkiline bi hazel ameli va’kudu nevmi filane binti filane binti filan ve heyyicuû ila filan ibni filane ibni […]