1 defa: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî. (TAHA SÜRESİ 39. AYET)

1 defa: Vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama (FURKAN SÜRESİ 74. AYET.)

1 defa: Yâ eyyuhellezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah(meahu), nûruhum yes’â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).(TAHRİM SÜRESİ 8. AYET)

70 defa: İnna a’taynakel kevser Fe salli li rabbike venhar İnne şanieke hüvel’ebter.

Sevdiğiniz kişiye içiriniz.

Arananlar:suya okunan dualar,sevdiğinin resmine okunacak dua,suya okunan aşk duası,suya okunacak dualar,suya okunacak dua,suya okunan dua,suya okunacak aşk duası,suya okunan bağlama duası,suya okunan aşk duaları,suya okunan baglama duaları
Etiketler:
   8702 Görüntüleme

Yorumlar

  1. Recep dedi ki:

    Arkadaşımızın bana bağlanmasını istiyorum