bir insan aşırı derecede alkol alıyor ancak bağımlılığından dolayı alkolü bırakamıyor ise. bu duayı okuyup Allahtan bırakmak için yardım istemelidir.
Maide suresinin 3. ayeti

Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bihı vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netıyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam zaliküm fisk elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı’metı ve radıytü lekümül islame dına fe menidturra fı mahmesatin ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahıym.

niyet edip bu ayeti arapca yada latin harflerle
yeni ve temiz bir tabaga yazin su koyun yazi silinsin. bu suyla hamur yapin sevdigi bir cörek olsun.

hamuru 4 e böl 3 bölümünü fakire ver, bir bölümünü icki icen kisiye yedir, gerekirse 3 kez tekrarlanir.

Arananlar:ıckıyı bırakmak ıcın dua,içki içen kocaya okunacak dua,içkiyi biraktiran dua,içkiyi bıraktırmak için dua,alkolü bırakmak için dua,içkiyi bırakmak icin okunacak dua,içki bıraktıran dua,içki bırakmak için dua,içki içen kişiye okunacak dua,içkiyi bıraktırmak için okunacak dua
Etiketler:
   6916 Görüntüleme

#Genel Kategorisinden Daha Fazla İçerik