Eşler arasındaki soğukluğu gideren dua | Baglama Duaları
Medyum Burak
Medyum Burak

Eşler arasındaki soğukluğu gideren dua

04 Aralık 2012 | | Muhabbet Duası | Yorum Yok

eşinizle aranız açıksa düzeltemek için bu duadan faydalanabilirsiniz mücerrep bir dua olup itikatla okunursa çabuk zuhur eder uygulanma şekli şöyledir: herhangi bir yiyecek yada içeceğe mübarek Er Rahman esmai şerifi ikiyüz doksansekiz defa okunur ve ardından aşağıdaki dua okunur

Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman.

okuma bitince eşe yedirlir yada içirilirse aradaki buzlar erir

Arananlar:karı-koca arasındaki soğukluğu gideren dualar,esler arasindaki sogukluk icin dua,kari koca arasindaki soguklugu gidermek icin dua,eşler arası soğukluk için dua,eşler arasındaki soğukluğu gidermek için dua,eşler arasındaki soğukluk için dualar,esler arasinda sogukluk icin dua,eşler arasındaki soguklugu gideren dua,esler arasındaki sogukluk icin okunacak dua,soğukluğu gideren dua

Medyum Burak


Yorumlar

Yorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!Design by: Sosyetiq.Com. Turkce Duzenleme Wptema.com

Copyright © 2010 Baglama Duaları

YAZILAR (RSS) | Sitemap | Ping Destekelen Siteler: medyum